Ljudski resursi

Agencija za zapošljavanje "NEW CITY JOBS"

Agencija za zapošljavanje „NEW CITY JOBS“ iz Pančeva, osnovana u sklopu Privrednog društva „NEW CITY COMPANY“ d.o.o. sa sedištem u Beogradu, rešenjem nadležnog Ministarstva ispunjava sve uslove za obavljanje poslova zapošljavanja (broj licence 022-03-00063/2014-24).

Moderan i inovativan pristup poslovanju omogućavaju nam da na optimalan način povežemo poslodavce u potrazi za adekvatnom radnom snagom i kandidate u potrazi za zaposlenjem.

Misija naše Agencije je da budemo sinonim za brzo pronalaženje posla, poboljšanje radne atmosfere i radnog učinka, kvalitetan odabir kandidata i postavljanje najviših standarda u oblasti ljudskih resursa, sa jasnim ciljem da poslovni potencijal podignemo na viši nivo.

Profesionalizam i efikasnost, individualan pristup svakom klijentu i visok stepen fleksibilnosti, uz poštovanje zakonskih normativa Republike Srbije u sferi zapošljavanja (Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakon o bezbenosti i zdravlju na radu itd.) predstavljaju garant kvaliteta naših usluga.

Nudimo saradnju za sva zainteresovana preduzeća, a posebno firme koje imaju više od 19 zaposlenih, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( član 24.), gde Zakon propisuje da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom obaveza i dužnost svih poslodavaca, kao i same države prilikom zapošljavanja u državnim organima.

Osim usluga selekcije lica iz ove kategorije nezaposlenih (posedujemo široku bazu kandidata i kvalifikovane stručnjake koji će izabrati pravog kandidata za potrebe Vašeg preduzeća), nudimo i druge oblike saradnje...

U okviru kompanije NEW CITY COMPANY, pored agencije za zapošljavanje, posluje i preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „ITECCION“ koje Vam nudi alternativne mogućnosti i pogodnosti prilikom regulisanja zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Naime, ukoliko kompanije i poslodavci nisu u situaciji da zaposle osobu sa invaliditetom mogu da sklope ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili ugovor o kupovini određenih proizvoda i usluga sa preduzećem koje je specijalizovano za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao što je „ITECCION“ (Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, član 27).

Zakon o javnim nabavkama prema članu 8. predviđa i mogućnost posebne saradnje sa ovom vrstom preduzeća, putem rezervisane javne nabavke. Ukoliko se odlučite za neku od usluga iz naše ponude, na taj način biste platili ono štoinače plaćate, a bili biste oslobodjeni plaćanja naknade Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!