Razvoj

Akcionari Aerodroma “Nikola Tesla” dobijaće dividende svih 25 godina koncesije

Svi građani Srbije, koji su dobili po jednu besplatnu akciju Aerodroma "Nikola Tesla", a u međuvremenu je nisu prodali, imaju pravo na dividendu po osnovu isplate jednokratne koncesione naknade koncesionara “Vinci Airports”-a, ali i na dividendu tokom 25 godina trajanja koncesije, u zavisnosti od rezultata poslovanja Aerodroma.

Javnim ugovorom o koncesiji, kako se objašnjava u pisanom odgovoru Vlade Srbije Tanjugu, vlasništvo nad kapitalom AD Aerodrom "Nikola Tesla" se ne prenosi, niti koncesionar stiče pravo raspolaganja nad akcijama Aerodroma, a akcionarima će tokom perioda trajanja koncesije Aerodrom "Nikola Tesla" isplaćivati dobit u vidu dividende na osnovu odluka Skupštine akcionara.

Podsećaju da su u objavljenom Javnom pozivu za koncesiju nad Aerodromom navedene jednokratna koncesiona naknada, koja predstavlja avansnu uplatu, kao i godišnje koncesione naknade, koje je koncesionar dužan da plaća u zavisnosti od rezultata svog poslovanja.

Koncesionar beogradskog areodroma, ““Vinci Airports”, ponudio je jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 501 milion evra, a isplata će se vršiti kroz dividendu, i to Republici Srbiji 417 miliona evra i malim akcionarima 84 miliona evra.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!