Projekti

Analiza portfolia - Proverite sve svoje kupce kao nikad do sada

Analizirajte kompletan portfolio vaših klijenata i utvrdite eventualne probleme ili mogućnosti za proširenje saradnje i promene poslovne politike prema određenim klijentima.

Jasan pregled poslovanja sa klijentima

Analiza portfolia predstavlja detaljnu analizu svih ili odabranih poslovnih partneta i kupaca vaše kompanije. U kratkom vremenskom roku može se doći do potpuno jasnog pregleda poslovanja sa klijentima. Analiza omogućava da utvrdite visokorizične poslovne partnere i primenite adekvatne mere kreditne kontrole kao i da sagledate koji su to niskorizični klijenti sa kojima imate potencijal dodatne saradnje. 

Korisnici brže donose bitne odluke

Skup poslovnih informacija o vašem portfoliu klijenta može menadžmentu kompanije, direktorima prodaje i finansija da da pregled trenutnog stanja radi planiranja buduće saradnje, kao i adekvatno planiranje investicija i prodaje. Detaljni prikazi operativnih i finansijskih pokazatelja pomažu korisniku u donošenju ključnih odluka u poslovanju.

Podaci o najbitnijim parametrima poslovanja

Analiza portfolia vaših poslovnih partnera i klijenata podeljena je na četiri sekcije koje će, svaka sa svojim specifičnostima, ukazati na bitne parametre u njihovom poslovanju:

· Rezime poslovnog portfolia

· Analiza vlasničke strukture i povezanih lica

· Analiza podataka o uvozu i izvozu

· Finansijska analiza

Analiza portfolia može brzo i jednostavno da vam pomogne u sagledavanju rizičnosti portfolia i promena uzrokovanih poslovnom politikom.

Želite da saznate još informacija o Analizi portfolia? Kontaktirajte nas!

 

 

CUBE TEAM D.O.O BEOGRADhttps://cubeteam.com

CUBE Team je savetnik i pomoć korisnicima prilikom donošenja odluka. Naša rešenja i proizvodi su namenjeni unapređenju poslovanja i rastu kompanije, bez obzira na veličinu. Cilj nam je da budemo partneri u uspehu naših klijenata.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!