Baza znanja | Ljudski resursi

Uspešna obuka – od ideje do realizacije

Planiranje i organizacija obuka jedno je od osnovnih zaduženja zaposlenih u ljudskim resursima i najčešće obuhvata izbor obuka, koje su već u ponudi, a ređe samostalno kreiranje i realizaciju. Ovo nije jednostavan zadatak jednog trening menadžera – nije lako napraviti dobar izbor u sada već velikoj ponudi treninga, obuka i seminara, a još je teže kreirati i realizovati uspešnu obuku.

Šta raditi sa nemotivisanim zaposlenim?

Ovo je veoma važna tema koja se ne rešava u jednom danu već se na njoj radi konstantno.

Zašto je važan dobar opis radnih mesta?

U prethodnom tekstu bilo je reči o principima, kao i osnovnim smernicama za izradu opisa radnih mesta.

Šta znači biti dobar šef?

Svi pričaju o svojim nadređenima. Neki ih hvale, neki pak kude. Loše strane je lako videti, no jeste li se zapitali šta čini dobrog šefa? Naravno da je odgovor na to pitanje suviše subjektivan i razlikuje se od osobe do osobe.

Kako da poslovni sastanak bude uspešan?

Sastanci u kompaniji su jedan od najčešćih oblika razmene informacija, prikupljanja predloga i planiranja budućih akcija. Veština pripremanja i vođenja sastanaka neophodna je u poslovnom svetu.

Delegiranje - veština bez koje se ne može u rukovođenju

Da li pri obavljanju nekog zadatka uključujete i ostale članove tima? Kako delegirate? Kada imate previše posla, da li dodeljujete kolegama neki deo zadatka? Kada delegirate, da li odvajate dovoljno vremena za pojašnjenje samog zaduženja?

Šta ako okrenemo hijerarhijsku piramidu “naopačke”?

Kod tradicionalne hijerarhijske piramide često se dešava da ljudi smatraju da rade za svoje rukovodioce. Ono što se tada dešava je da se sva energija usmerava ka vrhu piramide, umesto ka klijentima i ljudima koji su u prvim redovima, odnosno u dodiru sa klijentima.

Ponovno pronalaženje svrhe opisa radnih mesta (Reinventing job decriptions)

Naš posao često zahteva veoma složene razgovore sa ljudima, koji nisu iz ljudskih resursa, pretežno direktorima i menadžerima na visokim pozicijama u organizacijama sa kojima radimo. Kako bismo mogli da damo predloge i vidimo kakav je sistem moguće izraditi vrlo često se dešava da su nam potrebni opisi radnih mesta.

Zašto je važan bonton u poslovnoj komunikaciji?

Poslovna komunikacija obuhvata elemente kao što su poslovno odevanje, pravila ophođenja s drugim ljudima, poslovno dopisivanje, ton glasa i govor tela, upotreba reči i pravila vođenja razgovora u raznim poslovnim situacijama.

Značaj komunikacije za razvoj firme

Komunikacija je proces deljenja informacija i može se reći da bez nje menadžment ne postoji. Ona predstavlja vitalan deo svih funkcija menadžmenta – planiranja, organizovanja, brige o ljudskim resursima, vođenja i kontrole.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!