Baza znanja | Ljudski resursi

Šta znači biti dobar šef?

Svi pričaju o svojim nadređenima. Neki ih hvale, neki pak kude. Loše strane je lako videti, no jeste li se zapitali šta čini dobrog šefa? Naravno da je odgovor na to pitanje suviše subjektivan i razlikuje se od osobe do osobe.

Kako da poslovni sastanak bude uspešan?

Sastanci u kompaniji su jedan od najčešćih oblika razmene informacija, prikupljanja predloga i planiranja budućih akcija. Veština pripremanja i vođenja sastanaka neophodna je u poslovnom svetu.

Delegiranje - veština bez koje se ne može u rukovođenju

Da li pri obavljanju nekog zadatka uključujete i ostale članove tima? Kako delegirate? Kada imate previše posla, da li dodeljujete kolegama neki deo zadatka? Kada delegirate, da li odvajate dovoljno vremena za pojašnjenje samog zaduženja?

Šta ako okrenemo hijerarhijsku piramidu “naopačke”?

Kod tradicionalne hijerarhijske piramide često se dešava da ljudi smatraju da rade za svoje rukovodioce. Ono što se tada dešava je da se sva energija usmerava ka vrhu piramide, umesto ka klijentima i ljudima koji su u prvim redovima, odnosno u dodiru sa klijentima.

Ponovno pronalaženje svrhe opisa radnih mesta (Reinventing job decriptions)

Naš posao često zahteva veoma složene razgovore sa ljudima, koji nisu iz ljudskih resursa, pretežno direktorima i menadžerima na visokim pozicijama u organizacijama sa kojima radimo. Kako bismo mogli da damo predloge i vidimo kakav je sistem moguće izraditi vrlo često se dešava da su nam potrebni opisi radnih mesta.

Zašto je važan bonton u poslovnoj komunikaciji?

Poslovna komunikacija obuhvata elemente kao što su poslovno odevanje, pravila ophođenja s drugim ljudima, poslovno dopisivanje, ton glasa i govor tela, upotreba reči i pravila vođenja razgovora u raznim poslovnim situacijama.

Značaj komunikacije za razvoj firme

Komunikacija je proces deljenja informacija i može se reći da bez nje menadžment ne postoji. Ona predstavlja vitalan deo svih funkcija menadžmenta – planiranja, organizovanja, brige o ljudskim resursima, vođenja i kontrole.

Kako izbeći monotoniju tokom izlaganja?

Često ljudi kažu da bi voleli da zvuče energičnije. Energija, kako doći do nje? Tehnički posmatrano – energija u govoru nije nešto apstraktno. Naprotiv, energija dolazi kroz – ritam.

Kada je timski rad efikasan?

Kod obimnih i složenih zadataka, koji zahtevaju različite sposobnosti i znanja ili se sastoje od niza operacija, koje se moraju obavljati istovremeno, javljaju se potrebe za timskim radom. Teško je zamisliti organizacije na bazi individualnog rada zaposlenih i krutog rukovođenja.

Šta podrazumeva obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom stupio je na snagu 15. maja 2009. godine, s tim da su odredbe, koje se odnose na obaveze poslodavaca, počele da se primenjuju godinu dana kasnije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!