Baza znanja | Ljudski resursi

Lideršip kompas – različiti pravci rukovođenja

Postoji interesantan koncept o liderstvu kao vrsti kompasa, koji pomaže u boljem razumevanju određenih pristupa u rukovođenju, kao i značaju fleksibilnosti u tom istom procesu. Suština lideršip kompasa jeste da rukovođenje može biti usmereno ka zapadu, severu, istoku i jugu.

Ključ uspešne komunikacije

Sigurno vam se nekada u životu desilo da nekog upoznate i odmah osetite da je „nešto“ kliknulo. Kao da tu osobu poznajete duže vreme, možete sve da joj ispričate, imate zajedničke teme i mogli biste danima da vodite prijatne razgovore. Jednostavno osećate prisnost. S druge strane, možda vam se, takođe, desilo da nekog upoznate i da vas ta osoba odmah nervira.

„Galeb rukovodioci“ – stil rukovođenja koji ne donosi uspeh

Postoje mnogi oblici i stilovi rukovođenja. Jedan od oblika, koji je veoma zastupljen, svakako je galeb menadžment.

Uspešne obuke podstiču polaznika da traži nova rešenja, Zorica Marinović, direktor firme „ Moja obuka“

Poslovne obuke ne mogu biti zamena za redovno obrazovanje, već su, pre svega, njegova nadogradnja i podrška. Reč je o stručnom usavršavanju, čiju primenu nalazimo u svim oblastima poslovanja.

10 osobina dobrih lidera

Liderstvo je veština, koja se uči jednako kao i druge poslovne veštine. Iako kažemo poslovne veštine, iste liderske veštine se bez razlike upotrebljavaju i u poslovnim, ratnim, društvenim, političkim ili državničkim okolnostima.

Kako da ostvarite korist od sistema upravljanja zaposlenima?

Svaka firma, kao i svaki sistem upravljanja su različiti, pa su zato i ciljevi, kao i koristi koje ostvaruju, vrlo različiti. Ključ uspeha je u prilagođavanju, potrebama i stanju uz minimalno korišćenje resursa. Na taj način ćete ostvariti one ciljeve sistema, koje kao firma želite.

Šta je uloga administrativnog asistenta?

U kompanijama pozicija poslovnog administratora svaki dan sve više dobija na značaju. Nijedna firma, ni organizacija ne može uspešno poslovati bez stručne administracije. Tako da je izvesno da se poslovi vezani za administraciju pozicioniraju među najzastupljenijim zanimanjima u svetu.

Kako da ono što izgovaramo zvuči zanimljivo?

Slike. Slike. Slike. Raspršite ih po vašem govoru i postaćete zabavniji i imaćete veći uticaj na publiku.

HR menadžer mora znati da odabere prave ljude

Osoba koja daje sud o tome ko će zauzeti određeno radno mesto, a ko će ga napustiti ili preći na drugu poziciju jeste upravo HR menadžer, tj. menadžer ljudskih resursa.

Pravilna procena zaposlenih donosi bolje rezultate

Procena zaposlenih predstavlja strukturisani pristup utvrđivanju određenih psiholoških karakteristika i kompetenci zaposlenih. Ono što je ideja ovakve procene jeste predviđanje budućeg ponašanja i uspešnosti u postizanju rezultata u nekoj oblasti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!