Baza znanja | Ljudski resursi

Šta je važno da znate kada zapošljavate nove ljude?

U medijima poslednjih meseci često se mogu pročitati tekstovi da je aktuelni Zakon o radu nepravedan prema zaposlenima i da on ne sprečava nesavesne poslodavce da zloupotrebljavaju svoje radnike. Međutim, vlasnici malog biznisa znaju da je jako teško pronaći vredne i savesne radnike, koji o poslu i imovini firme brinu na zadovoljavajući način.

Kako vam karijerna sidra mogu pomoći da motivišete zaposlene?

Svako od nas ima određene karijerne aspiracije, odnosno, težnje u profesionalnom životu. Za poslodavca je važno da prepozna profesionalne težnje svojih zaposlenih, kako bi mogao da ih motiviše na pravi način i da od njih dobije najbolje rezultate.

Iako iznajmljivanje radnika još nije regulisano zakonom, široko je rasprostranjeno u Srbiji

U Srbiji trenutno legalno posluje 70 agencija za posredovanje u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu. One pomažu kod zapošljavanja na više načina, od iznajmljivanja radnika, preko privremenog zasnivanja radnog odnosa do posredovanja između poslodavaca i radnika.

Kako da započnete izlaganje? Zaintrigirajte publiku

"Da li ste čuli da u Srbiji u nesreći, koja se zove rak dojke, strada godišnje 32 autobusa prepunih žena? Te žene su bile nečije majke, sestre, ćerke. Ili su to mogle biti.“

Komunikacija - u koju kategoriju spadate?

Postoji nekoliko tipova komunikacije kojima se svakodnevno služimo i oni se grubo mogu razvrstati u 4 kategorije

Ivan Marković direktor "iConsult": "U odnosu na inostrane firme, kod nas su menadžerske veštine rukovodilaca na niskom nivou"

"Kada poredimo sa našim klijentima iz inostranstva, na našim prostorima je primetan značajno lošiji pristup rukovodilaca svom poslu, a menadžerske veštine su na niskom nivou. Čak i firme koje mnogo ulažu u razvoj upravljačkih veština svojih menadžera to često rade neplanski i vrlo nestručno, pa su efekti slabi", rekao je u intervjuu za naš portal Ivan Marković CEO&Founder konsultantske firme "iConsult d.o.o.".

ABC razvojnih projekata

Razvojni projekti se veoma često spominju kao odličan alat za razvoj kompanije. U ovom tekstu namera nam je da objasnimo zbog čega je to tako, i šta sve obuhvata jedan dobar razvojni projekat.

Najbolje tehnike za pamćenje imenâ

Kao što nam je dobro poznato iz psihologije komunikacije, lično ime jedna od najbitnijih, “najmagičnijih” reči za većinu ljudi, te je poželjno da u razgovoru sa našim sagovornicima ponekad spomenemo njihovo ime.

Budite lider, ali stvarno

Mladim biznismenima se putem medija ili Interneta nude brojni saveti kako da budu uspešni, a kao primer navode se najveći biznis lideri. Međutim, možda najbolji savet daju oni, koji ukazuju na greške. Mudri ljudi kažu da se iz grešaka najviše nauči, jer su to prave lekcije, kako u životu, tako i u biznisu.

Marija Pavić direktorka „H.art development center“: Dobra komunikacija unutar kompanije - preduslov za povećanje produktivnosti poslovanja

„HR strategije proističu iz strategije kompanije. Otuda i mi u našem konsultantskom radu često asistiramo klijentima sa pitanjem šta imaju u svojim „ljudskim resursima“, a šta im nedostaje da bi bili u potpunosti adekvatni za postizanje dugoročnih ciljeva. Najčešće iz toga proisteknu razvojni projekti, a onda i pažljivo odabrana metodologija i vremenska dinamika rada."

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!