Baza znanja | Prodaja

Kako pripremiti kompaniju za prodaju?

Da li ste razmišljali o tome da prodate svoj biznis? Mogli biste prodajom svoje kompanije da steknete sredstva za penziju ili dužu pauzu od posla, pokretanje novog biznisa ili biste mogli da uložite u budućnost svoje dece.

Kakav treba da bude pristup kupcima i dobavljačima, kao poslovnim partnerima?

U preduzetničkom poslovanju, naročito onom, koje postoji dugi niz godina i više decenija, veoma je zastupljno mišljenje da se i kupac i dobavljač smatraju božanstvom.

Usavršite prodaju – Čarolija uspeha

Prodaja je najzahtevniji oblik komunikacije. Ona zahteva upotrebu svih naših čula. Iako vam se ponekad može učiniti da se najveće prepreke, na putu ka boljim prodajnim rezultatima, mogu pripisati pogrešnom proizvodu, nerazvijenim tehnikama zaključivanja, prezentacionim alatima, pa čak i potencijalnim klijentima, uzmite u obzir da se uspešna prodaja bazira najviše na tome koliko ste sposobni da pažljivo slušate.

Kad stečaj postane unosan posao

U praksi APR-a ima slučajeva "prodaja" prezaduženih preduzeća prenosom osnivačkog udela i prebacivanjem odgovornosti na druga lica, koja su spremna to da plate, zbog čega se u medijima pojavio slučaj lica iz Beograda, koje je na taj način preuzelo na sebe više od 400 preduzeća.

7 magičnih reči za uveravanje u prodaji

Vrlo često se pitamo šta je to što možemo uraditi u prodaji, a da nam zaista osigura da zaključimo tu prodaju. Postoji nešto što se zove 7 magičnih reči za uveravanje u prodaji, koje nam zaista mogu pomoći u tome da se približimo našem klijentu, našem kupcu, dakle našem sagovorniku.

Metode formiranja cene koštanja

Cilj utvrđivanja cene koštanja je da se na svaki proizvod rasporedi onaj iznos troškova, koji je proizvodnjom navedenog proizvoda i nastao. Obračunom cene koštanja bavi se Pogonsko knjigovodstvo, čiji je osnovni zadatak obračun troškova u cilju dobijanja tačne cene koštanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!