Baza znanja | Propisi

Registar hemikalija kao obaveza privrednih subjekata

Obaveza upisa hemikalija odnosi se na proizvođače, uvoznike i dalje korisnike tj. pravna lica, odnosno preduzetnike, koji hemikalije koriste za proizvodnju smeša koje stavljaju na tržište.

Kako funkcioniše Registar neplaćenih računa?

Izmene i dopune Zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje su usvojene u decembru minule godine, u pravni sistem Republike Srbije unose jednu vrlo značajnu novinu, a to je osnivanje Centralnog registra faktura.

David protiv Golijata - Nova društvena mreža dobila bitku sa Fejsbukom

Mala italijanska društvena mreža, specijalizovana za profesionalne i amaterske penjače, dobila je nedavno započetu, pravnu bitku sa Fejsbukom.

Nadoknada troškova pribavljanja sredstva obezbeđenja u slučaju obustave postupka javne nabavke

Troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja spadaju u troškove pripremanja ponude.

Poverljivo uništavanje dokumentacije

Svaki dokument kome je rok čuvanja istekao može se poverljivo uništiti. Ovaj proces zakon definiše kao izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala nastalog u arhivskom i kancelarijskom poslovanju.

ECB: Regulacija kriptovaluta nije prioritet

Evropska Centralna Banka (ECB) je 7. februara iznela svoj stav o regulaciji kriptovaluta, opisujući ga kao zadatak čije izvršenje nije prioritet.

Šta sadrži izveštaj o ispitivanju otpada?

Sakupljači i transporteri su dužni da obezbede odvojeni transport pojedinih vrsta otpada, dok su proizvođači, odnosno vlasnici otpada dužni da otpad pre njegove predaje sakupljaču ili transporteru klasifikuju.

Nove izmene Zakona o radu - nove obaveze za poslodavce

Šta nove izmene Zakona o radu, koji se primenjuje od 25.12.2017. godine znače za poslodavce?

Značaj dostavljanja bankarske garancije u postupku javne nabavke

Iz citiranih zakonskih odredaba vidljiv je značaj obaveze pribavljanja bankarske garancije u postupku javne nabavke i prilikom zaključenja ugovora o javnoj nabavci, jer naručilac u konkursnoj dokumentaciji, kao jedno od sredstava finansijskog obezbeđenja, može da zahteva bankarsku garanciju, a u određenim slučajevima je dužan da zahteva sredstvo obezbeđenja, u koje spada i bankarska garancija.

Kako se oporezuju freelanceri ? (Drugi deo)

U prethodnom tekstu smo naveli moguće opcije za oporezivanje freelancera. U ovom tekstu ćemo detaljnije razjasniti svaku od opcija. Početna pretpostavka nam je bila da freelancer nije u radnom odnosu i stoga je u obavezi da plaća pune doprinose u svakoj od opcija, kao i da usluge pruža isključivo inostranim kompanijama.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!