Baza znanja | Propisi

Plaćanje poreza i doprinosa za angažman lica na određeno i po osnovu privremenih poslova

Privremeni i povremeni poslovi regulisani su u članu 197. Zakona o radu ("Sl glasnik RS" broj 24/05...75/14), u okviru poglavlja XVIII Posebne odredbe, kao rad van radnog odnosa.

Prava stranih državljana, zaposlenih kod domaćih poslodavaca, po osnovu zdravstvenog osiguranja

Osiguranim licima, u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, smatraju se osiguranici i članovi njihovih porodica, kojima se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

„Poreski rajevi“ - oaze bogatih

Svetska ekonomska kriza iznedrila je razna pitanja, a jedno od gorućih jeste izbegavanje plaćanja poreza putem diferencijalnih poreskih tretmana, odnosno putem „poreskih rajeva“ ili „poreskih oaza.“ Mnogi kritičari smatraju da je upravo višedecenijsko postojanje of-šor zona omogućilo razne finansijske manipulacije, što je i prouzrokovalo Svetsku ekonomsku krizu.

Obaveze proizvođača u vezi sa upravljanjem otpadom u preduzeću

Proizvođači otpada imaju obavezu da upravljaju istim i zbog toga je potrebno da u preduzeću odrede lice, koje je odgovorno za upravljanje otpadom.

Sporno ovlašćenje upravnika zgrada da prikupljaju podatke o stanarima, Vladan Gotovac, advokat

Ovlašćenja upravnika zgrada definisana su Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih jedinica, a njihovo delanje je zasnovano na odlukama skupštine stanara. Međutim, segment njihovih ovlašćenja, koji bi mogao da bude diskutabilan u pogledu moguće povrede prava na privatnost stanara jeste obaveza da prikupljaju i vode evidenciju o svim stanarima zgrade (vlasnicima ili zakupcima).

Kada se plaća porez na dodatu vrednost ili porez na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti?

Promet nepokretnosti je pravni posao, koji konstituiše obaveze plaćanja poreza, i to: 1) poreza na dodatu vrednost, ili 2) poreza na prenos apsolutnih prava.

Realizacija sredstva obezbeđenja zbog kršenja zabrane angažovanja podizvođača, koji nije naveden u ponudi

Kako bi se sprečila situacija, koja je česta u praksi, da ponuđači podnesu ponudu sa jednim podizvođačem, a prilikom izvršenja nabavke angažuju drugog podizvođača, zakon izričito određuje da dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice, koje nije naveo u ponudi.

Ajde TI (IT) na selo!

U toku leta i ove jeseni bili smo svedoci velikog broja agrarnih i drugih reformi, subvencija i raznih akcija kojima je bio cilj oživljavanja ruralnih manje razvijenih seoskih područja i povratak mlađih ljudi iz grada na selo.

PDV tretman prometa Bitcoin-a

Bitcoin valuta bi se mogla definisati kao digitalna valuta (nasuprot novcu kao zakonskom sredstvu plaćanja) koja se sve više koristi prilikom plaćanja dobara i usluga kupljenih putem interneta, ali kojom se sve više i trguje.

Ko i kako sprovodi postupak likvidacije poslovnog društva?

Likvidacija društva može da se pokrene jednoglasnom odlukom svih ortaka, odnosno komplementara, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno, odlukom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili odlukom skupštine akcionara. U ovom slučaju reč je o dobrovoljnoj likvidaciji, a postoji i tzv. prinudna likvidacija, koja se pokreće nezavisno od volje članova društva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!