Baza znanja | Propisi

PDV tretman prometa Bitcoin-a

Bitcoin valuta bi se mogla definisati kao digitalna valuta (nasuprot novcu kao zakonskom sredstvu plaćanja) koja se sve više koristi prilikom plaćanja dobara i usluga kupljenih putem interneta, ali kojom se sve više i trguje.

Ko i kako sprovodi postupak likvidacije poslovnog društva?

Likvidacija društva može da se pokrene jednoglasnom odlukom svih ortaka, odnosno komplementara, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno, odlukom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili odlukom skupštine akcionara. U ovom slučaju reč je o dobrovoljnoj likvidaciji, a postoji i tzv. prinudna likvidacija, koja se pokreće nezavisno od volje članova društva.

Šta donose promene u oporezivanju digitalnog poslovanja?

Pretpostavimo da srpski proizvođač sokova plaća naknadu za oglašavanje kompaniji ’’Facebook’’, čije je evropsko sedište u Republici Irskoj u cilju promovisanja svojih proizvoda na tržištu Grčke. U kojoj bi zemlji trebalo oporezivati dobit, koju ’’Facebook’’ ostvari prilikom pružanja usluga oglašavanja srpskom proizvođaču?

Kako se dostavlja Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1)?

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza za sve proizvođače (generatore) otpada da nadležnom organu redovno dostavljaju Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1).

Mogućnost raskida ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima

Problem građana, koji su zaduženi na osnovu stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, već desetak godina (od početka svetske ekonomske krize 2008. godne) predstavlja njihovo goruće pitanje. Medijski vrlo propraćena, ova situacija je postala lakmus papir na osnovu kog se ocenjuje delotvornost pravnog sistema praktično svih država u regionu, kroz pravilnu primenu zakona, koji reguliše materiju obligacionih odnosa.

Poreski aspekt troškova za službeno putovanje u inostranstvo

Minimalni iznos naknade troškova za službeni put u inostranstvo nije određen ni jednim pravnim aktom, pa je njegovo određivanje prepušteno poslodavcu – da iznos naknade za službeni put u inostranstvo sam odredi opštim aktom.

Poverioci potraživanja mogu da naplate i od naslednika imovine

Reč "imovina" vrlo često navodi ljude da pomisle isključivo na stvari. Međutim, u pravnom smislu imovina predstavlja skup prava i obaveza nekog lica. Kada je u pitanju nasleđivanje, pogrešno se vrlo često kaže kako je neko nasledio kuću, automobil i sl., a zapravo je nasledio pravo svojine nad kućom, automobilom i dr.

Kontrola zagađenja životne sredine – neophodan uslov za rad postrojenja

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine sa pratećim podzakonskim aktima donet je 2004. godine. Zakon je donet potpunim transponovanjem IPPC Direktive Evropske Unije u pravni sistem RS i zasnovan je na principima integrisanosti i koordinacije, postupku izdavanja dozvole, učešću javnosti u postupku odlučivanja i razmeni informacija u prekograničnom kontekstu.

Menica kao sredstvo obezbeđenja obaveze banke iz ugovora o novčanom depozitu

"Naručilac nije u obavezi, ali ima pravo da zahteva menicu, a u slučajevima nabavke velike vrednosti u obavezi je da zahteva bankarsku garanciju ili drugo sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza banke iz ugovora o novčanom depozitu."

Evidencija o otpadu - Šta je obaveza proizvođača?

Zakon o upravljanju otpadom propisuje obavezu proizvođača otpada da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o otpadu i da najkasnije do 31. marta tekuće godine, dostave Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada sa podacima za prethodnu godinu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!