Baza znanja | Propisi

Šta donose promene u oporezivanju digitalnog poslovanja?

Pretpostavimo da srpski proizvođač sokova plaća naknadu za oglašavanje kompaniji ’’Facebook’’, čije je evropsko sedište u Republici Irskoj u cilju promovisanja svojih proizvoda na tržištu Grčke. U kojoj bi zemlji trebalo oporezivati dobit, koju ’’Facebook’’ ostvari prilikom pružanja usluga oglašavanja srpskom proizvođaču?

Kako se dostavlja Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1)?

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza za sve proizvođače (generatore) otpada da nadležnom organu redovno dostavljaju Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1).

Mogućnost raskida ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima

Problem građana, koji su zaduženi na osnovu stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, već desetak godina (od početka svetske ekonomske krize 2008. godne) predstavlja njihovo goruće pitanje. Medijski vrlo propraćena, ova situacija je postala lakmus papir na osnovu kog se ocenjuje delotvornost pravnog sistema praktično svih država u regionu, kroz pravilnu primenu zakona, koji reguliše materiju obligacionih odnosa.

Poreski aspekt troškova za službeno putovanje u inostranstvo

Minimalni iznos naknade troškova za službeni put u inostranstvo nije određen ni jednim pravnim aktom, pa je njegovo određivanje prepušteno poslodavcu – da iznos naknade za službeni put u inostranstvo sam odredi opštim aktom.

Poverioci potraživanja mogu da naplate i od naslednika imovine

Reč "imovina" vrlo često navodi ljude da pomisle isključivo na stvari. Međutim, u pravnom smislu imovina predstavlja skup prava i obaveza nekog lica. Kada je u pitanju nasleđivanje, pogrešno se vrlo često kaže kako je neko nasledio kuću, automobil i sl., a zapravo je nasledio pravo svojine nad kućom, automobilom i dr.

Kontrola zagađenja životne sredine – neophodan uslov za rad postrojenja

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine sa pratećim podzakonskim aktima donet je 2004. godine. Zakon je donet potpunim transponovanjem IPPC Direktive Evropske Unije u pravni sistem RS i zasnovan je na principima integrisanosti i koordinacije, postupku izdavanja dozvole, učešću javnosti u postupku odlučivanja i razmeni informacija u prekograničnom kontekstu.

Menica kao sredstvo obezbeđenja obaveze banke iz ugovora o novčanom depozitu

"Naručilac nije u obavezi, ali ima pravo da zahteva menicu, a u slučajevima nabavke velike vrednosti u obavezi je da zahteva bankarsku garanciju ili drugo sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza banke iz ugovora o novčanom depozitu."

Evidencija o otpadu - Šta je obaveza proizvođača?

Zakon o upravljanju otpadom propisuje obavezu proizvođača otpada da vode i čuvaju dnevnu evidenciju o otpadu i da najkasnije do 31. marta tekuće godine, dostave Agenciji za zaštitu životne sredine godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada sa podacima za prethodnu godinu.

Položaj povezanih lica u stečajnom postupku

Novelama Zakona o stečaju iz avgusta 2014. godine uveden je restriktivni režim za povezana lica, a što je obrazloženo potrebom otklanjanja uzroka, koji su omogućavali zloupotrebe i korupciju.

Izmene ugovora o radu

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju poslodavac i zaposleni.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!