Baza znanja | Softver

Web aplikacija i njena zaštita: Gde je to najbolje implementirati?

Web zaštita aplikacija je sveobuhvatni termin, koji se primenjuje generički na sve sigurnosne mere, koje štite razne usluge, poput, aplikacija. od URL-baziranih napada, exploit skripta, malicioznih ubrizgavanja podataka SQL injekcijom, Oracle, IBM DB2 i druge baze podataka, mail server napada i DNS poisoning napada su primeri napada na nivou aplikacije.

10 razloga neuspešne implementacije ERP-a i kako je izbeći (2. deo)

Enterprise Resource Planning (ERP) predstavlja poslovni softver, koji preduzećima pruža mogućnost da organizuju i strukturiraju svoje poslovanje. Ovo je drugi deo serije tekstova o razlozima za neuspeh implementacije ERP-a u malim i srednjim preduzećima.

10 razloga neuspešne implementacije ERP-a i kako je izbeći (1. deo)

Enterprise Resource Planning (ERP) predstavlja poslovni softver koji preduzećima pruža mogućnost da organizuju i strukturiraju svoje poslovanje. Ovo je prvi deo serije tekstova o razlozima za neuspeh implementacije ERP-a u malim i srednjim preduzećima.

Veštačka inteligencija – korist ili opasnost za ekonomiju?

Roboti polako, ali sigurno, počinju da zamenjuju ljudsku radnu snagu, a kako je evidentan napredak u razvoju robotike u poslednjih nekoliko godina, oni postaju osposobljeni za obavljanje mnogih poslova.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!