Baza znanja

Izvori finansiranja za MMSPP - državna pomoć

Razvoj preduzetništva u Republici Srbiji je osnova daljeg razvoja privrede u narednom periodu, kao i uspešnog završetka procesa integracije u EU. Dugoročna konkurentnost privrede stvara se na preduzetničkoj inicijativi, kao i znanju u svim bitnim oblastima za uspešno poslovanje jednog privrednog subjekta, ali poznavanje izvora finasijskih sredstava zauzimaju posebno značajno mesto.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih nekretnina.

Problemi interne komunikacije

Svakodnevno se trudimo da naš način komuniciranja uskladimo sa kolegama kako bi kompanija uspešno funkcionisala.

Šta o finansijama treba da znaju preduzetnice?

Posao preduzetnice u savremenim uslovima postaje sve zahtevniji, u smislu obezbeđenja dugoročnog profitabilnog poslovanja, i obavljanja aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima i zahtevima zainteresovanih lica.

Žene u preduzetničkim vodama, kreditima i štednji

Kako se žene snalaze u preduzetničkim vodama? Koliko njih se odvaži da pokrene sopstveni biznis i kako usklađuju porodične obaveze sa poslovnim? Povodom 8. marta o tome govori predstavnik “Erste Banke”, koji vodi program „Korak po korak“, a koji je, između ostalog, namenjen i početnicima u biznisu.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih nekretnina.

Unapređena zaštita poverilaca - izmene Zakona o stečaju

Zakon o stečaju iz 2009. godine, koji je menjan u više navrata, pretrpeo je poslednje izemene i dopune u decembru minule godine. Spomenute izmene imaju za cilj, pre svega, unapređenje pravne zaštite poverilaca u stečajnom postupku.

Šta nas motiviše?

Motivacija je ono što nas pokreće na određenu akciju. Neophodno je da mi kao lideri utičemo na motivaciju naših zaposlenih. Potrebno je da osmislimo kojim zaposlenima ćemo dodeliti koje zadatke, na koji način, kako ćemo im dati fidbek i prilagoditi nagrade.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack and Company International"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack and Company International" izdvojila je pet atraktivnih nekretnina.

Prelomna tačka poslovanja, BEP (Break event point), kao osnov za postavljanje Budžeta za poslovnu godinu i Bonus skale

Imperativ savremenog poslovanja i zadatak službe Ljudskih resursa u kompanijama je definisanje jasne organizacione šeme, platnih razreda i bonus skale.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!