Baza znanja

Ko i kako plaća porez na zakup nepokretnosti?

Obveznik poreza na prihode od izdavanja nepokretnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu izdavanja u zakup ili podzakup nepokretnost.

Godina na izmaku je rekordna po izgradnji visokih zgrada

S obzirom da je ove godine izgrađen veliki broj ekstremno visokih zgrada, stiče se utisak da prisustvujemo svojevrsnom periodu oblakoderskog buma, a godišnji izveštaj Veća visokih zgrada i „Urban Habitat“-a podržavaju ovu teoriju.

Projektni menadžment u kulturi i umetnosti

Što je egzistencija ljudi više zavisila od njihovog rada, jačala je i potreba za novim metodom upravljačkog i organizacionog delovanja u radnom postupku. Krajem 19. i početkom 20. veka, tokom industrijske revolucije, kada manuelni rad ustupa mesto serijskoj proizvodnji, a u prvi plan izbija efikasnost i efektivnost poslovanja, konstituiše se nova disciplina – naučno upravljanje, što je prvobitni naziv za menadžment.

Šta nam donosi Briselski model poreskog sistema?

Jedna od trenutno najaktuelnijih tema je ta da se, prema planu pristupnih pregovora Republike Srbije i EU, očekuje da naša država u toku nastupajuće 2018. godine otvori pregovaračko poglavlje XVI koje je posvećeno porezima, a sama ta činjenica prilično intrigira domaću javnost i izaziva oprečne stavove.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Art Ključ Nekretnine"

Iz svoje bogate ponude agencija "Art Ključ Nekretnine" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

10 tržišta nekretnina koja će biti u centru pažnje tokom 2018. godine

Agencija koja se bavi analizama za tržište nekretnina, „Trulia“, nedavno je objavila predviđanje kakvo će biti stanje na tržištu nekretnina u 2018. godini i listu 10 američkih gradova na koje treba obratiti pažnju.

Korak do poslovanja bez papira

Korišćenje vodene pare za mehanizaciju proizvodnje označilo je prvu industrijsku revoluciju. Uvođenje električne energije kao pokretača masovne proizvodnje glavni je element i ono što povezujemo sa drugom industrijskom revolucijom. Uvođenje informatičke tehnologije i elektronike kao glavnog činioca automatizacije proizvodnje istorija definiše kao treću industrijsku revoluciju.

Kako izabrati najefikasniji liderski stil?

Liderski stil podrazumeva način na koji lider rukovodi svojim zaposlenima i radnim zadacima. Njega čini skup obrazaca ponašanja, koji predstavljaju različite kombinacije direktivnog i podržavajućeg ponašanja. Tako dobijamo četiri stila:

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Kaća Lazarević Nekretnine"

Iz svoje bogate ponude agencija "Kaća Lazarević Nekretnine" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

Kako da znate da li će vaša poslovna ideja biti uspešna?

Osnov za put u preduzetništvo predstavlja biznis ideja. Da bi preduzetnik realizovao biznis ideju, mora imati novac. A da bi nabavio novac preduzetnik mora uspostaviti kontakt sa investitorom. Biznis plan je sredstvo za ostvarivanje kontakta između preduzetnika i investitora.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!