Baza znanja

Kad stečaj postane unosan posao

U praksi APR-a ima slučajeva "prodaja" prezaduženih preduzeća prenosom osnivačkog udela i prebacivanjem odgovornosti na druga lica, koja su spremna to da plate, zbog čega se u medijima pojavio slučaj lica iz Beograda, koje je na taj način preuzelo na sebe više od 400 preduzeća.

Gordana Matović, direktorka firme "GM Konsalting": Kompanije zbog prevara gube prosečno 5 odsto godišnjih prihoda

Prema podacima Udruženja ovlašćenih istraživača  prevara u poslovanju (ACFE) iz 2016. godine, jedan od tri biznisa je žrtva prevare, a čak 85 odsto prevaranata nikada ne bude otkriveno. Zbog raznih prevara i malverzacija u poslovanju, organizacije širom sveta  gube prosečno 5 odsto godišnjih prihoda.

Koliko se može zaraditi na dividendama?

Kontinuirane isplate dividende predstavljaju najbolji dokaz o finansijskom zdravlju kompanije, a takođe, vraćaju poverenje investitorima u neopipljive vlasničke papire u vremenima kada cene akcija beleže silazni trend.

Priprema za javni nastup

U svim udžbenicima za javni nastup velikim slovima biće istaknuta sledeća reč – PRIPREMA.

Šta je delegiranje?

Mnoge poslove možemo da uradimo sami, ali uz nečiju pomoć možemo još više. Jedan o mogućih alata upravljanja vremenom je delegiranje ili prenošenje zadataka, autoriteta i ovlašćenja na one primaoce koji će biti odgovorni za njihovo izvršenje, što predstavlja specifičan proces postizanja rezultata kroz napor i rad drugih ljudi.

Veljko Jovanović, direktor Sektora za poljoprivredu PKS: Iako procene govore da će rod biti manji za trećinu, to se neće negativno odraziti na tržište

Još uvek ne postoji zvanična procena Ministarstva poljoprivrede, ali se spekuliše da je oko 30-40 odsto roda na teritoriji Srbije ugroženo, odnosno, da je za toliko manji prinos.

Industrija nameštaja u Srbiji

Da li će se stvari drastično promeniti za industriju nameštaja u Srbiji? Ko se pripremio na vreme? Ili ima segmenata tržišta i delatnosti na koje dolazak kompanije „Ikea” neće uticati?

Željko Ilić, direktor firme “In Centar: “Potrebno je menjati svest o ulozi socijalnog preduzetništva"

Za razvoj socijalnog preduzetništva potrebno je mnogo aktivnosti. Pre svega, potrebno je raditi na promeni svesti o socijalnom, tj društvenom preduzetništvu i njegovom razdvajanju od socijalnog zapošljavanja, što ustvari ono jeste danas u većini od 1.200 preduzeća koliko ih trenutno ima u Srbiji. Ta promena mora da se ogleda u pristupu, koji mora biti zasnovan na komercijalnim osnovama, kao i vrsti delatnosti, koje jedno socijalno preduzeće može raditi, izjavio je u intervjuu za naš portal direktor firme “In Centar”  Željko Ilić.

Branislav Gulan, član Akademijskog odbora za selo SANU: Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu otvara se prostor za manipulacije

Sve se radi tako da vrhuška države može da odlučuje. Da je bilo javne rasprave to se ne bi dozvolilo.

Upravljanje energijom

Upravljanje energijom/energetski menadžment predstavlja organizovan i sistematski način praćenja potrošnje enegije i preduzimanje mera za njeno smanjivanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!