Baza znanja

Zorica Isoski: direktorka preduzeća „Aurora Green“: Deponija „Vinča“ može da se iskoristi za proizvodnju toplotne ili električne energije

U deponiji „Vinča" nalazi se ogromna količina otpada, koji se tu deponuje više od 35 godina, a sada funkcioniše gotovo kao divlja deponija. Sanitarna deponija mora da ima jaku sanitarnu podlogu, odvod metana, koji nastaje kao produkt razlaganja komunalnog otpada, a koji se može koristiti u energetici.

Osnovne obaveze pravnih lica za skladištenje i upravljanje otpadom, koje propisuje Zakon o upravljanju otpadom

Treba razlikovati dve kategorije preduzeća, koja su po zakonu obveznici upravljanja otpadom. U jednoj kategoriji su preduzeća koja su generatori ili proizvođači otpada, a u drugoj preduzeća koja upravljaju otpadom i koja se za tu delatnost registruju.

Radni stilovi

Svaki čovek pokazuje tendenciju korišćenja ustaljenih obrazaca ponašanja u poslu (radni stilovi).

Kako imejl-marketing može pomoći da se automatizuje prodajni proces?

Šta biste rekli kada bi vam neko, posmatrajući vašu poslovnu organizaciju sa strane, sugerisao da konstantno propuštate priliku za većim profitom?

Zašto preduzeća (uglavnom) ne mogu da rastu bez menadžment konsultanata?

Ako sam ja vlasnica preduzeća, pa valjda ja najbolje poznajem svoje preduzeće?  Neće sad tamo neko sa strane da mi priča šta treba da radim?

Faze izrade sajta 2

Da li razmišljate da ono što prodajete i čime se bavite predstavite na vašem sajtu? Da li razmišljate da stvorite ili poboljšate reputaciju vaše firme kroz svoj sajt?

Akcije kompanije „Tesla“ zanimljive investitorima

Zbog sve veće urbanizacije problem buke i zagađivanja u gradovima sve manje nastaje od fabrika, a sve više od motornih vozila.

Bogdan Petrović, konsultant: Slučaj “Fiata” i “Gorenja” pokazuje da je politika  subvencionisanja doživela krah

Zamena teza je da će štrajk da otera “Fiat” iz Srbije, jer ta kompanija izvozi više od milijardu evra, a trošak za zarade je 2 procenta i to još država subvencioniše svake godine.

Šta su finansijski izveštaji?

Mnogi vlasnici malih i srednjih preduzeća ne znaju kako da čitaju izveštaje i oslanjaju se na knjigovođe da im kažu rezultate. Doprinos knjigovođa je dragocen, ali neophodan  je određen nivo znanja vlasnika, radi razumevanja finansijskih izveštaja. Ako možete voditi svoju kompaniju, obezbeđivati posao i platu za svoje zaposlene, možete naučiti da čitate osnovne finansijske izvještaje. Osnove nisu teške i  nisu nuklearna fizika. 

Čedomir Petrinjac, direktor ”EUROPROJEKT Inžinjering”: Aerodrom “Nikola Tesla” je konkurentan u regionu, ali ne i u Evropi

Prema saobraćaju, Aerodrom “Nikola Tesla” je nadmašio zagrebački, ljubljanski, sarajevski, podgorički i skopski aerodrom, jednak je sa sofijskim, dok je dosta slabiji u odnosu na aerodrome u Atini, Budimpešti i Bukureštu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!