Baza znanja

Coworking – Revolucija rada

Koncept Coworkinga u poslednje vreme u Srbiji doživljava svojevrsnu ekspanziju. A kad se kaže u Srbiji, konačno se ne misli samo na Beograd, već i Niš, Novi Sad, Kikindu, Pirot.

Upravljanјe privrednim društvima (društvima sa ograničenom odgovornošću - doo)

Društvo sa ograničenom odgovornošću je oblik forme privrednog društva kao pravnog lica, koje obavlјa delatnost u cilјu sticanja dobiti. Pravni subjektivitet doo stiče upisom osnivačkog akta u Registar privrednih subjekata, koji vodi Agencija za privredne registre.

Investiciono zlato kao vid dugoročnog ulaganja

Zlato je najsigurnija investicija na svetu. Na bilo kom mestu na zemaljskoj kugli i u bilo koje vreme se može kupiti i prodati po njegovoj tržišnoj vrednosti ili zameniti za drugu robu. Zlato se protokom vremena ne kvari, ne gubi supstancu niti se raspada.

Kako proveriti mogućeg poslovnog partnera

Menadžeri prodaje u trenutnim uslovima na tržištu neprestano se bore da povećaju broj kupaca. Godišnje između 19 i 23 hiljade privrednih subjekata naruče robu i usluge i onda dospeju u blokade, stečaj ili zatvore firmu i ostanu dužni savesnim partnerima. Ukoliko se desi da firma radi sa više onih, koji su na rubu blokade ili stečaja, to predstavlja veliku opasnost za nju.

Malinari: “Da li je jači monopol ili država”

Malinari najavljuju blokadu puteva ako se cena malina ne poveća na 220 dinara, odnosno 1,83 evra, jer pregovori sa predstavnicima Vlade i Poslovnim udruženjem hladnjačara nisu dali rezultate.

Facebook botovi i automatizacija komunikacije sa korisnicima i kupcima

Poznato je da korisnicima i kupcima treba biti uvek na usluzi, a ukoliko je vaš brend prisutan onlajn, korisnici su naviknuti da vaše usluge budu stalno dostupne. Ukoliko poslujete onlajn, znate da je komunikacija sa korisnicima izuzetno važna.

Razvoj preduzeća uz subvencionisanu podršku eksperata

Razvoj malog i srednjeg preduzeća ima svoj životni ciklus. Kada preduzeće poraste toliko da se nameću pitanja, poput decentralizacije odlučivanja, sagledavanja i merenja svih poslovnih procesa, strukture finasiranja, a sve u cilju optimizacije poslovanja i ostvarivanja strateških ciljeva, javlja se i snažna potreba za eksternim sagledavanjem poslova, novim uglom gledanja, novim znanjima, metodologijom i alatima praćenja posla.

Kako zaraditi na akcijama?

Trgovanje akcijama se često posmatra kao rizičnija opcija upošljavanja slobodnih novčanih sredstava, ali koja, uz adekvatno upravljanje portfeljem akcija, može da rezultira solidnom zaradom.

Najvažnije izmene Zakona o PDV-u

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je set finansijskih zakona krajem decembra 2016. godine, od kojih je izmenama Zakona o PDV-u definisano sedam najvažnijih izmena.

Uroš Momirović, direktor kompanije „MONA“: Srpska modna industrija može da konkuriše i „Boss“-u

Kompanija „Mona“ se bavi modnim biznisom više od 25 godina, krenuli su od male radnje, a danas su jedan od najpoznatijih brendova, ne samo u Srbiji nego i u regionu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!