Baza znanja

Propuštena prilika da se penzije vrate na pređašnji nivo, Vladimir Vučković, Fiskalni savet

Predloženi budžet je kredibilan, planiran je veoma dobro i oprezno. Međutim, propuštena je prilika da se penzije vrate na pređašnji nivo. Naime, u budžetu postoji prostor za povećanje ukupnih izdvajanja za penzije od pet odsto, ali veću penziju imaće i penzioneri kojima uopšte nije smanjena penzija i oni koji su osetili veliko smanjenje penzije.

Kako naći dobrog finansijskog savetnika?

Danas se u svetu mnogo resursa troši na finansije, zbog čega finansijski menadžeri imaju velike šanse za uspeh u savremenom poslovnom svetu. Međutim, činjenica je da nepoznavanje finansija može uništiti i najjaču kompaniju, pa se zbog toga strogo vodi računa o tome da li je posao sa finansijama poveren pravom čoveku, najboljem finansijskom menadžeru.

Plaćanje poreza i doprinosa za angažman lica na određeno i po osnovu privremenih poslova

Privremeni i povremeni poslovi regulisani su u članu 197. Zakona o radu ("Sl glasnik RS" broj 24/05...75/14), u okviru poglavlja XVIII Posebne odredbe, kao rad van radnog odnosa.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Brian Lack & Company"

Iz svoje bogate ponude agencija "Brian Lack & Company" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

Tri stuba uspešne komunikacije

U današnje vreme se svet sve više „smanjuje“, dolazimo u dodir sa mnogo ljudi, neprekidno komuniciramo, čak i sa ljudima čije jezike ne poznajemo, ili pak sa pojedincima iz potpuno različitih društvenih miljea ili poslovnih pozicija. Postavlja se pitanje kako možemo da izgradimo dobru i uspešnu komunikaciju, čak i sa onim ljudima koji nisu nama bliski ili slični? To prvenstveno možemo učiniti sledeći ova tri stuba uspešne komunikacije.

Moguće je sprečiti prevare u e-trgovini, Vladimir Nikolić, osnivač firme „LimundoGrad“

U okviru platformi „LimundoGrad“-a godišnje se obavi 2 miliona transakcija i želeli smo da napravimo sistem za sprečavanje prevara u e-trgovini, odnosno da rešimo problem, koji je specifičan za srpsko tržište. Cilj je bio da se poveća nivo e-trgovine.

Koje su prednosti primene informacionih tehnologija?

Naša veština u pisanju tekstova, pravljenju tabela ili pronalaženju "fajlova" u našem kompjuteru, teško se može poistovetiti sa našom pripremljenošću i osposobljenošću za "Informatičko doba".

Prava stranih državljana, zaposlenih kod domaćih poslodavaca, po osnovu zdravstvenog osiguranja

Osiguranim licima, u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, smatraju se osiguranici i članovi njihovih porodica, kojima se u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona, obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ponuda nekretnina - Top 5 agencije "Art Ključ Nekretnine"

Iz svoje bogate ponude agencija "Art Ključ Nekretnine" izdvojila je pet atraktivnih stanova.

Šta znači biti dobar PR menadžer?

Ugled i uspeh neke organizacije, između ostalog, zavisi od toga koliko je ona poznata javnosti i u kojoj meri javnost podupire njene ciljeve i politiku. Zato se menadžment organizacija sve češće oslanja na stručnjake za odnose s javnošću.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!