Društvo

Beograd domaćin međunarodne konferencije o demografskim projekcijama

Beograd je od 25. do 27. novembra 2019. godine domaćin međunarodne konferencije o demografskim projekcijama koju organizuje Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i Eurostat – zavod za statistiku Evropske unije. Domaćini ovog skupa su Republički zavod za statistiku Srbije, Kabinet za demografiju i populacionu politiku i Centar za demografska istraživanja, pri Institutu društvenih nauka.

Otvarajući konferenciju, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku prof. dr Slavica Đukić Dejanović je navela da je posebna čast što je Republici Srbiji ukazano poverenje da bude domaćini konferencije, s obzirom da se po prvi put ovakav skup održava u zemlji koja nije članica Evropske unije.

“Ova konferencija otvara mogućnosti za diskusiju i deljenje ideja, kao i najboljih praksi u vezi sa temom demografije koja uključuje i fertilitet, mortalitet, ali i migracije i izazove sa kojima se susrećemo, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Rad na novim izazovima zahteva efektivno upravljanje ekonomskim i socijalnim i resursima životne sredine. Kreiranje politika baziranih na dokazima koje su usmerene na poboljšanje života građana i koje vode ka balansiranom, održivom i kohezivnom putu nacionalnog razvoja trebalo bi da bude zasnovano na ažurnim i visoko- kvalitetnim podacima”, rekla je ministarka Đukić Dejanović.

Ministarka se osvrnula se i na ulogu Republičkog zavoda za statistiku Srbije za koji je rekla da ima vrlo značajnu ulogu u praćenju i proceni demografskih i populacionih politika. “Statistika predstavlja i nezaobilazni deo praćenja primene Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine, jer podaci dobijeni kroz statističke preglede omogućavaju praćenje napretka u dostizanju dometa Agende 2030, kao i prepoznavanje izazova na kojima je potrebno raditi kako bi se ubrzala primena ovog dokumenta”, istakla je ministarka.

Konferencija je okupila eksperte nacionalnih statističkih zavoda, univerziteta, kao i drugih međunarodnih organizacija, demografske istraživače i korisnike demografskih projekcija iz preko 30 zemalja. Cilj je da se predstave trenutne prakse, na nacionalnom i međunarodnom nivou, da se prikažu istraživački pristupi i inovativne metodologije, kako bi se omogućila što bolja komunikacija između proizvođača i korisnika demografskih projekcija.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!