Finansijske usluge

"Berkshire Hathaway" Vorena Bafeta beleži pad profita u drugom kvartalu

Američki Berkshire Hathaway, kojim upravlja Voren Bafet, objavio je pad profita od 15 procenata u drugom kvartalu, s obzirom da su niži dobici od investiranja i gubitak iz poslova preuzimanja rizika u osiguranju neutralisali poboljšane efekte u putarskom biznisu.

Operativni profit je takođe neznatno pao u odnosu na predviđanja analitičara, mada je Berkshire većinu pada pripisao kursnim razlikama i računovnodstvenim efektima za glavni ugovor sa osiguravačem AIG.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!