Berza i novac

EU dozvolila Italiji paket pomoći za “Monte dei Paschi di Siena”

Evropska komisija je dozvolila Italiji da dodeli veliki spasilački paket pomoći posrnuloj banci “Monte dei Paschi di Siena”, trećoj najvećoj u zemlji.

EU predlaže zajedničko zaduživanje

Evropska komisija predložila je niz mera za jačenje evra, među kojima je i politički sporna zamisao o zajedničkom zaduživanju.

“Telekom Srbija”: Građanima po 360 dinara od dividendi

Nadzorni odbor “Telekoma Srbija”, sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 28. jun, dok je kao dan akcionara utvrđen 18. jun ove godine. Građani će na ime devidende prihodovati 362,76 dinara neto.

NBS zakonom ograničava međubankarske naknade

Narodna banka Srbije (NBS) pripremila je Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, čijim bi se usvajanjem ograničile međubankarske naknade i uredila druga pravila u poslovanju sa platnim karticama.

Grčka sprovela mere štednje, sad se očekuje od kreditora da ispune obećanja

Vlada u Atini je ispunila sve obaveze u reformama i sada je na međunarodnim kreditorima da se dogovore kako da grčki dug bude olakšan. To je istakao grčki ministar finansija Euklid Cakalotos.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!