Razvoj

Biznis transfer i kako se primenjuje?

Biznis transfer, po definiciji, predstavlja proces prenošenja poslovanja na drugu osobu ili kompaniju čime se obezbeđuje kontinuitet postojanja i poslovnih aktivnosti firme.

U zavisnosti na koga se prenosi poslovanje, biznis transfer se drugačije realizuje.

Imamo primere preuzimanja vlasničkih i menadžerskih funkcija sa jedne firme na drugu, na zaposlene i menadžere, ali u porodičnim kompanijama na članove porodice i decu.

U Srbiji i regionu, s obzirom da se tek prva generacija preduzetnika sprema za penziju, ovo je tek početak za biznis transfere.

U zemljama, koje imaju dugu tradiciju preduzetništva i privatnog vlasništva u kompanijama, ova praksa je razvijenija, i najčešće su povezane sa odlaskom u penziju vlasnika, promenom profesije ili interesa, kao i željom da se pokrene novi preduzetnički poduhvat.

Predviđanja su da će biznis transfer u modernoj ekonomiji tek doživeti svoj vrhunac, jer se povećava broj akvizija firmi, i nove generacije ne razmišljaju da rade jedan posao ceo život, tako da će se kupovina i prodaja firmi povećavati sa novim ritmom poslovnog života.

U Evropskoj uniji udeo preduzeća, koja se prodaju nakon povlačenja vlasnika iz poslovanja iznosi gotovo 40 odsto, a oni imaju iskustva u transferu poslovanja i postoji razvijen sistem podrške za vlasnike kompanija u tom procesu.

Prema nedavnom istraživanju koje je radila kompanije ASEE i agencija Masmi ovo su podaci:

U Srbiji samo 6 procenata vlasnika misli da će preduzeće biti prodato. Njih 77 odsto živi u nadi da će porodica da nastavi poslovanje i održi vlasništvo nad preduzećem.

Čak 98 odsto vlasnika u Sbiji ima decu, a više od 60 odsto ima dvoje dece.

Upravo nedostatak iskustva u transferu poslovanja predstavlja otežavajuću okolnost u sprovođenju tog procesa u Srbiji, s obzirom da je većina (92,2 odsto) privatnih preduzeća u Srbiji osnovana  u poslednjim decenijama prošlog veka i u njima se očekuju biznis transferi.

Posedovanje iskustva u ovom procesu pomoglo bi vlasnicima u razumevanju složenosti procesa prenosa poslovanja, i podstaklo bi ih na na pravovremenu pripremu.

 

Pavle Vlajčić, Biznis Berza

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!