Omladinsko preduzetništvo

Coworking – Revolucija rada

Koncept Coworkinga u poslednje vreme u Srbiji doživljava svojevrsnu ekspanziju. A kad se kaže u Srbiji, konačno se ne misli samo na Beograd, već i Niš, Novi Sad, Kikindu, Pirot.

Sjedinjene Američke Države 781, Nemačka 230, Španija, Velika Britanija 154, Japan 129, Francuska 121, Brazil 95.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

IN centarhttp://incentar.org

Naša strategija usmerena je ka socijalnom preduzetništvu, ostvarivanjem sinergije izmedju održivosti i profitabilnosti poslovanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!