Da li obezbeđeni poverilac na nepokretnosti ima i prava na delu objekta, koji je dozidan u odnosu na nepokretnost za koju je uspostavljena hipoteka u izgradnji?

Kako predviđa Zakon o hipoteci, hipoteka se između ostalog odnosi i na poboljšanja i povećanja vrednosti nepokretnosti do kojih je došlo posle zasnivanja hipoteke. Iz takvog zakonskog rešenja proizlazi zaključak da obezbeđeni poverilac ima prava i na delu objekta, koji je dozidan u odnosu na nepokretnost za koju je uspostavljena hipoteka, i to hipoteka na objektu u izgradnji.

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!