Da li osnivač doo može koristiti sredstvo u ličnoj svojini za potrebe društva, po osnovu kojeg može dobijati određenu kompenzaciju od društva u novcu (mašina, oprema i sl..)?

Osnivač doo može koristiti sredstvo u ličnoj svojini za potrebe društva ali da bi bi dobio određenu kompenzaciju za to mora da ispoštuje određenu proceduru. U slučaju kada se isplata prihoda od kapitala po osnovu učešća u dobiti vrši osnivaču privrednog društva u nenovčanom obliku (konkretno, osnivač stiče pravo svojine na nepokretnosti, i ujedno prenosilac je to privredno društvo, i ta nepokretnost postaje lična imovina osnivača) po odluci odgovarajućeg organa privrednog društva o raspodeli dobiti, tako da vrednost tog prihoda  je ekvivalentna vrednosti učešća u dobiti koja pripada osnivaču po osnovu njegovog udela u kapitalu, tako ostvareni prihod predmet je oporezivanja porezom na prihode od kapitala saglasno odredbama čl. 61. do 63. Zakona.

Knjigovodstvena agencija I.M.Ihttp://www.knjigovodstvoimi.rs/

Nudimo kompletnu uslugu knjigovodstva za sve vrste privrednih subjekata

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!