Da li poslovno društvo može poveriti na čuvanje svoju poslovnu dokumentaciju drugom licu i pod kojim uslovima?

Poslovna društva mogu poveriti upravljanje i čuvanje poslovne dokumentacije drugom pravnom licu, koje je specijalizovano za pružanje takve vrste usluge. U razvijenim zemljama sveta ovakve kompanije postoje još od 1950. godine i sasvim je normalno da privredna društva poveravaju čuvanje poslovne dokumentacije specijalizovanim kompanijama. Na taj način mogu uštedeti značajna materijalna sredstva, koja bi morali da izdvoje za opremanje sopstvene arhive, smanjuju rizik sopstvenog poslovanja, fokusiraju se na sopstvenu delatnost.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!