Da li poverilac ima pravo da se naplati na imovini solidarnog jemca, iako nije pokrenuo postupak prinudne naplate ili izvršenja na imovini dužnika?

Kada je u pitanju solidarno jemstvo, jemac se obavezuje kao jemac platac, te odgovara poveriocu kao glavni dužnik za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca ili od obojice u isto vreme.

Dakle, poverilac raspolaže pravom izbora između ova tri alternativna zahteva, pa tako može da podnese predlog za izvršenje na imovini solidarnog jemca bez prethodnog postupka izvršenja protiv glavnog dužnika.

Ukoliko jemac namiri poverioca, glavni dužnik ostaje i dalje u obavezi, samo ne više prema poveriocu, već prema jemcu. Isplatom duga jemac dolazi na mesto poverioca i stiče sva ona prava prema glavnom dužniku, koja je imao i poverilac. On može zahtevati da mu dužnik nadoknadi sve ono što je isplatio za njegov račun, kao i kamatu od dana isplate. Takođe, može zahtevati od njega naknadu troškova nastalih u postupku izvršenja od časa kad je obavestio dužnika o tom postupku, kao i naknadu štete ako bi je bilo.

Međutim, jemac, koji je bez dužnikovog znanja isplatio poveriočevo potraživanje, koje je kasnije na dužnikov zahtev poništeno, ili ugašeno prebijanjem, može samo zahtevati od poverioca vraćanje isplaćenog.

Advokatska kancelarija Gotovac

 

 

Advokatska kancelarija Gotovachttp://advokatigotovac.com/

Advokatska kancelarija se bavi zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbranama u krivičnim postupcima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!