Da li se ugovorom o poslovnoj saradnji može preneti poreska obaveza na drugog potpisnika sporazuma, čime prestaje poreska obaveza prvog lica?

Ugovorom o poslovnoj saradnji se može preneti poreska obaveza na drugog  potpisnika sporazuma. Poreska obaveza  prenosioca ne postoji,  a  primarni dužnik je drugi potpisnik sporazuma (poslovno tehnička saradnja može da se odnosi na razne stvari, tipa zakup poslovnih prostorija, zakup opreme, itd. Znači zakupac snosi troškove ako je tako navedeno u Ugovoru o saradnji, ako ne, snosi  drugi potpisnik sporazuma.

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!