Proizvodnja hrane i pića

Deset najvećih proizvođača vina i piva u Srbiji ostvaruje 90 odsto prihoda u sektoru

U sektoru alkoholnih pića registrovano je 1.240 preduzeća, od čega je dve trećine aktivno. Četvrtina najvećih kompanija u sektoru generiše skoro celokupni prihod sektora, dok 10 najvećih kompanija u poslednje tri godine učestvuju u ukupnom prihodu sektora sa više od 90 odsto.

Ukupni prihodi u sektoru 2015. godine iznosili su 373 miliona evra, a vodeći proizvođači piva, sa 244 miliona evra prihoda su i lideri na tržištu proizvodnje alkoholnih napitaka.

U sektoru alkoholnih pića trećina firmi neaktivna

Ovaj sektor uključuje kompanije čija je primarna aktivnost proizvodnja i uvoz alkoholnih pića, sa fokusom na pivu, vinu i drugim destilovanim pićima. Većina kompanija u ovom sektoru je registrovana pod sledećim delatnostima; Proizvodnja vina od grozđa; Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića; Proizvodnja piva; Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina; Proizvodnja slada; Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića.

Ukupan broj kompanija u sektoru prema pravnom statusu (aktivne/neaktivne)

Ukupan broj registrovanih kompanija u sektoru je 1.240, od tog broja aktivnih je 819, neaktivnih 421.

Od aktivnih preduzeća, društva sa ograničenom odgovornošću je 325, preduzetnika je 472.

 

Ukupan broj kompanija prema delatnošću kojom se bave

Distribucija prihoda

Četvrtina najvećih kompanija u sektoru generiše skoro celokupni prihod sektora, dok 10 najvećih kompanija učestvuju u ukupnom prihodu sektora sa više od 90 odsto za tri uzastopne godine, počevši od 2013.

Distribucija prihoda za 2 glavna subsektora

Pivo

Ukupan broj kompanija u Proizvodnji piva je 93, od toga 62 ih je aktivno, a oko 20 kompanija dostavlja finansijske izveštaje. Prema podeli poslovnih prihoda, kao što je prikazano u tabeli; TOP 10 kompanija u delatnosti proizvodnje piva generiše celokupan prihod. Proizvodnja piva je najveća kategorija u okviru srpskog tržšta alkoholnih pića, tako da su vodeći proizvođači piva i lideri na tržištu proizvodnje alkoholnih napitaka.

Vino

Ukupan broj kompanija koje proizvode vino od grožđa je 491, od kojih su aktivne više od 300, a oko 100 ima obavezu predaje finansijskih izveštaja. U Srbiji postoji oko 56 000 ha vinograda, a proizvodi se oko 230 miliona litara vina godišnje.

Najveći igrači na tržištu

Vodećih 5 pivara u Srbiji su: „Apatinska pivara“, „Carlsberg“, „Heinken Srbija“, „Valjevska pivara“ i „Kabinet Brewery“. Zajedno zapošljavaju 1.704 radnika

Najvećih 5 proizvođača vina po prihodima su: „Vino Župa“, „Vinarija Čoka Plus“, „Vinarija Kovačević“, „Vinarija Aleksandrović“ i „Podrum Radovanović“ i imaju ukupno 639 zaposlenih.

 

CUBE Team

CUBE TEAM D.O.O BEOGRADhttps://cubeteam.com

CUBE Team je savetnik i pomoć korisnicima prilikom donošenja odluka. Naša rešenja i proizvodi su namenjeni unapređenju poslovanja i rastu kompanije, bez obzira na veličinu. Cilj nam je da budemo partneri u uspehu naših klijenata.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!