Softver

Digitalna dokumenta za digitalno doba

Koliko puta vam je u poslovanju na sastanku zatrebao neki dokument? Koliko ste puta uzeli telefon i pozvali nekoga sa molbom da isti nađe, skenira i prosledi vam na email? Da li je ovo zaista dobra praksa i kako se može prevazići? Odgovor je prilično jednostavan i leži u dve reči: DIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE.

Najobuhvatnija definicija digitalizacije je definitivno transformacija dokumenta sa papirnog u digitalni oblik radi jednostavnijeg skladištenja i kvalitetnijeg pristupa istom.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!