Digitalni svet

Wave2Pay beskontaktno plaćanje u Srbiji

Banca intesa, među prvim bankama u svetu, a prva u jugoističnoj Evropi na tržište Srbije, uvodi jedinstvenu tehnologiju beskontaktnog plaćanja Wave2Pay zasnovanu na HCE (Host Card Emulation) tehnologiji.

4G tehnologija donosi nove izazove operaterima mobilne telefonije

Globalni lider u tehologijama američka kompanija CISCO je u svojim izveštajima prognozirala da će do 2018. godine 51% ukupnog saobraćaja u prenosu podataka ići preko 4G tehnologije

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!