Obrazovanje i posao

Dodatno obrazovanje i obuka za 9.880 građana

Programe dodatnog obrazovanja i obuke ove godine pohađaće 9.880 nezaposlenih građana u Srbiji, najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Đorđević je otvarajući konferenciju "Održivi razvoj 2018" rekao da realizaciju tih programa finansira Nacionalna služba za zapošljavanje i da će još 487 lica biti uključeno u obuke za tržište rada na zahtev poslodavca, a iz sredstava IPA 2013 programskog ciklusa.

"Na ovaj način, ali i kroz realizaciju svih drugih mera aktivne politike zapošljavanja teži se uspostavljanju stabilnog, održivog i efikasnog trenda rasta zaposlenosti, koji se zasniva na postulatima jednakih mogućnosti i dostojanstvenog rada za sve", rekao je Đorđević.

Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, Đorđević je poručio da Vlada Srbije aktivno radi na tome da mladima obezbedi bolje uslove života kako bi "u Srbiji mogli od svog rada da žive pristojno i sebi i svojoj porodici obezbede lepšu i sigurniju budućnost, a ne da odlaze u inostranstvo".

Ministar je rekao i da resorno ministarstvo pomaže zaposlenim građanima tako što im pruža priliku da se prekvalifikuju za zanimanja koja su potrebna na tržištu rada.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!