Finansijske usluge

Državne hartije od vrednosti isplativije od depozita u banci

Jedini motiv za štednju građana u bankama je sigurnost novca jer su kamate izuzetno niske, slažu se i bankari i stručnjaci. Njihov savet za one koji bi hteli da zarade od svojih para jeste da ulažu u hartije od vrednosti ili kupuju akcije.

Iako ovaj vid zarade nikada nije bio manje isplativ, štednja u Srbiji raste. Prema podacima NBS, devizna štednja stanovništva na kraju juna iznosila je 9,14 milijardi evra, a dinarska 50,7 milijardi dinara.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!