Zašto država ne subvencioniše domaće preduzetnike
  • Republika Srbija subvencioniše privredu direktnim novčanim podsticajima za zapošljavanje radnika (do sada uglavnom privatne strane kompanije), konverzijom i otpisom potraživanja (uglavnom državnih nerentabilnih subjekata), ustupanjem imovine, opremanjem zemljišta i drugim oblicima pomoći.
    • Statistički Srbija ima veću zaposlenost, no direktna korelacija podsticaja i zaposlenosti na dugi rok nije utvrđena (kratkoročni efekti postoje). Još niko nije u javnosti nije izneo jasne dokaze koja potvrđuje dugoročnu finansijsku isplativost ovakve politike „ulaganja“ u privredu, niti je odgovorio na pitanje da li je takav sistem održiv posle isteka rokova za podsticaje. Posebno pitanje je po kojim kriterijumima se biraju malobrojna  lica kojima se dodeljuju subvencije, i zašto se one ne odnose na veći broj subjekata i domaćih preduzetnika?

      by Ekonomski Online 2017-08-26 11:40:17

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!