Finansijske usluge

EK predložila nove mere za jačanje otpornosti banaka u vreme krize

Mere Evropske komisije dolaze nakon dve godine bezuspešnih razgovora između 28 zemalja evropskog bloka o planovima na tom polju.

Nove mere su osmišljene da pridobiju Nemačku, najveću ekonomiju u bloku i najnepokoljebljivijeg protivnika podele bankarskih rizika između država EU. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!