Propisi

Elektronska prijava i plaćanje firmarine putem Portala lokalnih poreskih administracija

Od 2. septembra je putem Portala lokalnih poreskih administracija lpa.gov.rs omogućena dodatna usluga - elektronska prijava za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarine) što predstavlja još jednu elektronsku uslugu od značaja za pravna lica i još jedan korak u transformaciji javne uprave u efikasniji servis građana.

„Ove godine napravljen je iskorak kada je u pitanju rad Portala lokalnih poreskih administracija i omogućena je još jedna bitna funkcionalnost, a to je da sva pravna lica mogu elektronskim putem da podnesu prijavu za utvrđivanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru - firmarine. Za korišćenje ove elektronske usluge neophodno je korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a a pravna lica od sada elektronsku prijavu firmarine za jedan ili više objekata  u potpunosti mogu da završe preko interneta, bez odlaska na šalter lokalne poreske uprave. Svakako ovde nećemo stati, konstantnim unapređivanjem postojećih usluga i omogućavanjem novih, građanima i privredi želimo da olakšamo administrativne procedure, čekanje u redovima pošaljemo u prošlost, a rad javne uprave stavimo u službu građana, što i jeste jedan od glavnih prioriteta ove Vlade“, rekao je direktor Кancelarije za IT i eUpravu, doc. dr Mihailo Jovanović.

„Privreda od sada podnosi prijavu za utvrđivanje firmarine elektronski, ne mora da odlazi na šalter svake lokalne samouprave u kojoj posluje i ne mora da čeka da joj rešenje stigne u poštansko sanduče. Potrebno je samo da se loguje na sistem lpa.gov.rs i podnese svoje podatke, a uvidom u obaveze, može i odmah da izvrši elektronsko plaćanje. Umesto dva sata, sve se završava za 5 minuta. Štedi se vreme i lokalnim samoupravama, koje su do sada gubile sate na prekucavanje podataka sa papira. Očekujemo da u narednoj godini i Svetska Banka prepozna ovu reformu u svom izveštaju Doing Business, a Srbija da posluži kao model drugim zemljama“ - izjavila je Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u.

Prema njenim rečima, dodatna prednost je to što na portalu svaka firma može da proveri iznos trenutnog zaduženja ili pretplate i da izvrši plaćanje elektronski. Digitalizaciji je pristupljeno iz ugla privrede čime je uspostavljena zaokružena elektronska usluga, a ne samo digitalizacija procedure podnošenja prijave. Bojović je dodala da su članovi NALED-a nekoliko godina unazad ukazivali na potrebu za nastavkom reforme naplate firmarine posebno imajući u vidu da je NALED još 2012. bio inicijator ukidanja ove komunalne takse za većinu mikro i malih preduzeća i preduzetnike.

Elektronsku prijavu putem ovog portala može izvršiti lice koje za to ima ovlašćenje prema PEP obrascu, uz kvalifikovani elektronski sertifikat. Učestalost i obaveza podnošenja prijave ostaju isti kao i do sada, u skladu sa odlukama lokalnih samouprava. Prijava se podnosi za sve objekte na teritoriji jedne jedinice lokalne samouprave. Ukoliko se u nekoj opštini prijava podnosi samo kada dođe do promena podataka iz prijave, obveznik će kao i do sada podneti samo prilikom promene, a ukoliko se u nekoj jedinici lokalne samouprave prijava podnosi svake godine (bez obzira da li je bilo izmene ili ne), obveznici će nastaviti da je podnose jednom godišnje.

Кancelarija za IT i eUpravu je početkom 2019. godine uspostavila Jedinstveni informacioni sistem LPA koji zahvaljujući centralizaciji podataka, građanima i privredi omogućava kompletan uvid u svoje poreske obaveze na teritoriji Republike Srbije, da elektronskim putem podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i da elektronski putem izmire svoje obaveze. Od početka puštanja portala do danas, više od 56 hiljada prijava imovine pravnih lica je podneto putem portala, izvršeno je skoro 400 transakcija plaćanja, a broj jedinstvenih poseta portalu bio je preko 54 hiljade.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!