Propisi

Elektronska prijava preduzetnika od oktobra dostupna i jednočlanim društvima

Potencijalni preduzetnici od početka 2018. godine mogu da se registruju putem interneta, odnosno "iz fotelje". Oni koji su već koristili ovu mogućnost uverili su se da je to najbrži i najefikasniji način da se otisnu u preduzetničke vode.

Zahvaljujući e-registraciji poslovanja, preduzetnici više neće morati da troše vreme na šalterima, a čitava e-procedura, uključujući i takse, doneće im i oko 30 odsto uštede u novcu. Od 1. oktobra, ova mogućenost će biti dostupna i jednočlanim društvima.

Konkretno, od početka 2018. godine, preduzetnici mogu da uštede 500 dinara ukoliko firmu registruju onlajn, jer elektronska registracija preduzetnika, koja obuhvata e-prijavu i e-rešenje o registraciji, košta 1.000 dinara, dok ona u papirnom obliku košta 1.500 dinara.

Pored koristi u vremenu i novcu, e-registracija je takođe i važan korak ka digitalnoj transformaciji Srbije, koju je Vlada Srbije istakla kao svoj strateški prioritet jer donosi brži privredni i društveni razvoj, pišu “Novosti”.

Na sajtu Agencije za privredne registre (APR), u posebnom odeljku "e-registracija osnivanja preduzetnika", a zatim u odeljcima "preduzetnik" i "e-usluge", postavljena su sva neophodna objašnjenja, korisnička i video-uputstva, kako bi oni koji imaju dilemu oko e-registracije mogli taj korak uspešno da savladaju.

E-prijava se potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za elektronski potpis, a omogućeno je i elektronsko plaćanje komercijalnim platnim karticama. Po završetku prijave, APR šalje rešenje o registraciji novog preduzetnika na i-mejl registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog lica koje je podnelo e-prijavu.

Sertifikat, koji je potreban kako bi se podnela e-prijava za osnivanje preduzetnika, svakako je neophodan i za njegov dalji rad. Primera radi, za podnošenje poreske prijave koje se po zakonu obavlja isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

Elektronska prijava je "priznata" i u drugim institucijama ili kućama kojima se ona dostavlja zbog različitih poslova. Tako, recimo, i poslovne banke prilikom otvaranja računa ne bi trebalo da traže potvrdu o registraciji firme na papiru i sa overenim pečatom. Važeći propisi ostavljaju mogućnost da se potrebna dokumentacija dostavlja u elektronskoj formi, a banka može zarad svoje sigurnosti da proveri preduzetnika i na internet stranici APR, u odeljku "registar privrednih subjekata".

Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, čiji je predlagač Ministarstvo privrede, biće omogućena i e-registracija preduzeća. Za početak, APR će od 1. oktobra 2018. godine primenjivati e-registraciju jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću.

Nekoliko je preduslova za e-registraciju preduzetnika:

- Posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis, kao i instalirani drajver za čitač smart kartica ili USB token. Na portalu APR dostupna je besplatna aplikacija za elektronsko potpisivanje, kao i detaljno uputstvo za njeno korišćenje.

- Mogućnost elektronskog plaćanja "viza" ili " masterkard" platnim karticama, pri čemu je na sajtu APR dostupan odgovarajući servis.

- Nalog za centralizovano prijavljivanje korisnika APR, kako bi se pristupilo informacionom sistemu. Ko nema nalog, može da ga napravi na portalu APR

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!