Poresko savetovanje

Eurofast seminar: “Poreski sistem u Srbiji i regionu”

Kompanija "Eurofast" u saradnji sa Nemačko-srpskom privrednom komorom, Helenskim privrednim udruženjem i Komorom italijansko-srpskih privrednika, organizuje 5. septembra 2018. godine seminar "Poreski sistem u Srbiji i regionu".

Pozivamo vas na seminar  sa  ručkom, koji "Eurofast" organizuje sa Nemačko-srpskom privrednom komorom ( AHK Srbija ), Helenskim privrednim udruženjem ( HBA ) I Komorom italijansko-srpskih privrednika ( CCIS ) i  koji će se održati u sredu, 05.septembra 2018. godine na temu:  “Poreski sistem u Srbiji i regionu”, u Belgrade Art Hotel ( Bah ).

AGENDA

11.45-12.00 – Registracija prijavljenih učesnika

12.00-13.00 – Poreski sistem i transferne cene u Srbiji

13.00-14.00 – Pauza za ručak

14.00-14.45 – Programi prebivališta i državljanstva i mogućnosti promene poreske nadležnosti

-  Kipar

-  Grčka

-  Crna Gora

-  Bugarska

14.45-15.15 – Investiranje u regionu (Grčka, Bugarska, Rumunija)

15.15-15.30 -  Transakcije sa kriptovalutama

15.30-15.45 – Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Zvezdana Radulović – Direktor sektora za poreze I računovodstvo

Katarina Predić – Partner u sektoru poreza i transfernih cena

Maria Sarantapoulou – Poreski I pravni savetnik

Ali Najm – Menadžer za odnose sa klijentima za Egipat, Iran, Libiju i Irak

Victoria Polyakova –Partner u advokatskoj kancelariji GBP Partners

Bojana Minić – Marketing menadžer/ Advokat, imigraciono pravo

 

Seminar će se održati na srpskom i engleskom jeziku. Prevod nije obezbeđen. Seminar se održava u Bah Belgrade Art hotel, Knez Mihailova 27, Beograd

Molimo da Vaše prijave dostavite najkasnije do 04.09. u 12h na mail adresu natasa.nedic@eurofast.eu. Kotizacija za učestvovanje na seminaru iznosi 1.000 RSD neto. Račune izdajemo nakon događaja za sve prijavljene i neblagovremeno otkazane prijave (2 dana pre događaja).

 

Invite you to seminar „Serbian Tax landscape and wider region“

 

AGENDA

11.45-12.00 - Registration

12.00-13.00 – Tax and Transfer Pricing in Serbia

13.00-14.00 – Lunch break

14.00-14.45 – Residency and citizenship programs and their ability to move the tax jurisdiction

- Cyprus

- Greece

- Montenegro

- Bulgaria

14.45-15.15- Investing in the wider region ( Greece, Bulgaria, Romania)

15.15-15.30- Cryptocurrency transactions

15.30-15.45 - Questions & Answer 

PRESENTERS

Zvezdana Radulovic -  Head of Tax&Accounting department

Katarina Predic - Partner Tax, VAT and Transfer Pricing

Maria Sarantopoulou - Tax & Legal Advisor

Ali Najm - Client Relationship Manager Egypt, Iran, Lebanon, Iraq

Victoria Polyakova –Managing Partner at GBP Partners Law firm

Bojana Minic – Marketing Manager/ Immigration Lawyer

 

The Seminar will be held in Serbian and English language .

Your application to attend a seminar send please to natasa.nedic@eurofast.eu until 04.09.2018, 12 PM. Participation fee is 1000 RSD net . Invoices will be issued after the event for all participants and untimely canceled registrations ( two days before the event ).

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!