Propisi

Evropska komisija: Srbija krši pravila slobodne trgovine

Posle grčke vlade i Evropska komisija uputila je vlastima u Srbiji dopis u kom se, između ostalog, ističe da je diskreciono odlučivanje Srbije po pitanju izdavanja dozvola kompanijama, koje izvoze neopasni otpad, „preterano“ i da može dovesti do potpune zabrane izvoza.

Navodi se da država Srbija na taj način krši odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Zbog ovoga, Evropska komisija predlaže što hitniji sastanak u Briselu.

„Insistiramo na tome da je diskrecija koju sprovodite u vezi sa procedurom izdavanja dozvola preterana i da de fakto vodi do potpune zabrane izvoza“, ističe se u pismu direktorke za Zapadni Balkan EK Genoveve Ruiz Kalavera adresiranom na Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije.

Zbog ovoga se, kako se ističe u dopisu, više kompanija od decembra 2017. godine godine žalilo direktno Evropskoj komisiji, piše “Danas”.

U EK napominju kako Srbija ima diskreciono pravo kada se radi o izdavanju dozvola za proizvode, koji su pokriveni Bazelskom konvencijom, ali da se ovde radi o izvozu otpada koji ne potpada pod Konvenciju, odnosno odnosi se na probleme sa izvozom neopasnog otpada, konkretno metala, koji može da se koristi kao sekundarni sirovi materijal.

Trenutne procedure, napominje se u dopisu EK, stvaraju neopravdane barijere u trgovini EU i Srbije i zato se mogu smatrati kršenjem člana 36. SSP, prema kom, između ostalog, ne sme biti nikakvih kvantitativnih ograničenja uvoza ili izvoza.

„Komisija zadržava pravo da razmotri svaku moguću zaštitu u slučaju da se Srbija ne pridržava obaveza koje je preuzela potpisivanjem SSP, naročito imajući u vidu da je Srbija u 2016. godine imala 100 miliona evra izvoza u EU“, navodi se u pismu EK.

Ostaje nejasno zbog čega država Srbija sada, umesto da ukida dozvole za izvoz neopasnog otpada, jer za to u EU trenutno nisu potrebne dozvole, ona dodatno pooštrava proceduru za njihovo izdavanje. Srbija se u pregovorima sa EU, pritom, obavezala da će do kraja 2018. godine ukinuti dozvole za izvoz otpada, međutim, trenutno su one i dalje neophodne kompanijama koje se bave izvozom i koje na njih čekaju ponekad i do šest meseci.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!