Projekti

Fond za inovacionu delatnost raspisao novi javni poziv za program - Dokaz koncepta

Istraživači kojima je potrebna podrška da dokažu da će iz istraživanja nastati novi proizvod za kojim postoji potreba na tržištu mogu se prijaviti na novi javni poziv Fonda za inovacionu delatnost za Program dokaz koncepta.

Kroz Dokaz koncepta istraživači iz naučnoistraživačkih organizacija mogu da dobiju poslovnu i finansijsku podršku u iznosu do 2.400.000 dinara kako bi utvrdili tehničke karakteristike i tržišnu primenu novog proizvoda, procesa ili tehnologije koji razvijaju u svom istraživanju.

Svi zainteresovani istraživači mogu podneti prijavu do 28. aprila, putem portala Fonda za inovacionu delatnost. Mogu se prijaviti projekti iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući i društveno-humanističke i umetnost, od strane naučnoistraživačih organizacija, kao i svih drugih institucija i organizacija u Srbiji koje su akreditovane za naučnoistraživačku delatnost, uključujući i privatne.

Sredstva za realizaciju javnog poziva obezbeđena su iz budžeta Vlade Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kroz „Projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanja“ (sporazum o zajmu Republike Srbije sa Svetskom bankom). 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!