Softver

"Google" zapošljava ljude da "očiste" YouTube

Kompanija Google pokušaće da zapošljavanjem velikog broja ljudi "očisti“ sa sajta YouTube uvredljive i neprikladne video snimke i komentare.

Kompanija će zaposliti nekoliko hiljada revizora da bi smanjila količinu "problematičnog sadržaja“ na sajtu YouTube. Takođe, uvodi oštrije provere reklamiranja i sve više koristi smart tehnologiju. 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!