Softver

IT konsalting - sve popularnija poslovna strategija

Informacioni sistem mora biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, a pad sistema može imati katastrofalne posledice.

Poslovanje preduzeća zavisi od izdržljivosti informacionog sistema, što znači da moraju postojati čvrst i jasan plan i kvalitetna infrastruktura koja prati česte i zahtevne promene,  što iziskuje angažman spoljnih saradnika, konsultanata specijalizovanih za pružanje takve vrste usluga. U današnje vreme je gotovo nemoguće uraditi projekat mreže, a ne uzeti u obzir postojanje i prednosti virtualizacije. Virtualizacija je fundamentalna tehnološka inovacija, koja omogućava stručnim IT menadžerima da razvijaju kreativna rešenja za poslovne izazove. Šire značenje termina virtualizacija je odvajanje resursa-zahteva za servise od samog osnovnog fizičkog izvršavanja tih servisa.

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!