Propisi

Izmene ugovora o radu

Ugovor o radu sa aneksima koji su sastavni deo tog ugovora mogu da se zamene prečišćenim tekstom ugovora o radu, koji potpisuju poslodavac i zaposleni.

Izmena ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu) moguća je u slučajevima kada poslodavac zaposlenom ponudi izmenu:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!