Razvoj

Kakav nam mentalitet treba u poslovanju?

Zadnjih 20 godina radio sam sa više stotina privatnih kompanija u zemlji i inostranstvu na unapređenju njihovih poslovnih rezultata. Najčešće pitanje koje su mi postavljali vlasnici i direktori ovih kompanija bilo je kako da njihovi zaposleni budu motivisani da postižu bolje rezultate u radu i obezbede stalni napredak kompanije?

Skoro sam naišao na knjigu “Mindset: The New Psychology of Success“ autora Carol S. Dweck i čitajući izvanredne primere i studije slučaja uspešnih i neuspešnih kompanija i pojedinaca uvideo da je jedan od ključnih faktora uspeha baš taj “Mindset“ ili način mišljenja (mentalitet).

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!