Kako da izmerim učinak zaposlenih u prodaji i koje metode se najčešće primenjuju u poslovnoj praksi?

Za merenje učinka u prodaji se u praksi najčešće koristi oko 10-ak metoda koje se kombinuju prema potrebama firme i ciljevima koje merenje učinka u specifičnim okolnostima ima. Najčešće se koristi kombinacija numeričkih parametara sa jednostavnim opisnim metodama, kako bi se stekla potpuna slika o radu zaposlenog.

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!