Kako se sprovodi postupak izlučivanja bezvrednog arhivskog materijala?

Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala se sprovodi u skladu s “Zakonom o kulturnim dobrima (sl.gl.RS. 71/94)”. Privredno društvo mora da formira komisiju, koja pravi spisak bezvrednog registraturskog materijala, kojem je istekao rok za čuvanje, a u skladu s važećom Listom kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja, (na koju su predhodno dobili saglasnost za korišćenje od nadležnog arhiva). Spisak uz zahtev za izlučivanje, privredno društvo, predaje nadležnom arhivu. Zaposleni u spoljnoj službi arhiva će kontaktirati privredno društvo, proveriti sadržaj spiska za izlučivanje i uveriti se da se ne radi o arhivskoj građi. Napraviće zapisnik o postupku izlučivanja, utvrditi ko su članovi komisije za izlučivanje, i dati saglasnost na postupak izlučivanja. Posle toga, članovi komisije donose odluku kako će izvršiti samo izlučivanje/uništavanje, da li će bezvredni registraturski materijal predati u reciklažni centar ili će ga poverljivo uništiti. Na kraju broj rešenja od nadležnog arhiva po kome su izvršili izlučivanje moraju upisati i u arhivsku knjigu.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!