Finansijske usluge

Kina smanjuje svoj udeo u američkom dugu

Kina je, nakon povećanja trgovinskih tenzija sa SAD, ubrzala prodaju američkih dužničkih hartija koje poseduje, spustivši svoj udeo u američkom dugu na najniži nivo u poslednje dve godine.

Najveći strani vlasnik američkog duga smanjio je taj nivo za 20,5 milijardi dolara, što je neznatno smanjenje kojim je ukupan iznos njihovog udela sveden na 1.120 milijardi dolara. Taj potez, kako se ocenjuje, predstavlja nastavak primene obrasca smanjenja udela vlasništva u američkom dugu, koji dolazi pošto dve strane nisu uspele da postignu dugoročni trgovinski sporazum, već su umesto toga ušle u tarifnu bitku, koja je eskalirala poslednjih dana, prenosi Blic

U dvanaestomesečnom periodu, zaključno sa u martom 2019. godine, poslednjim mesecom za koji su dostupni podaci, kineske "zalihe" američkih državnih zapisa, obveznica i drugih hartija od vrednosti smanjene su za 67,2 milijarde dolara, što je pad od 5,6 procenata. U odnosu na maksimalan nivo iz 2012. godine, ukupan iznos je pao za nekih 200 milijardi dolara, tako da sada Kina ima udeo od 7 odsto u ukupnom dugu SAD-a naspram ranijih 12 procenata, prema podacima UBS-a.

Pretnja te zemlje da ili neće kupovati američke dužničke hartije ili da će krenuti u njihovu direktnu prodaji, uzdrmala je ranije tržište obveznica.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!