Finansijske usluge

Kineski investicioni fond najavio ulaganje u Srbiju, vredno milijardu evra

Investicioni fond “Sino-China Investment Group” iz Šangaja zainteresovan je za finansiranje projekata u Srbiji posredstvom Šangajske berze.

Ovaj fond je spreman da u prvoj fazi obezbedi oko milijardu evra, izjavio je predsednik kompanije Sino-RS đin Frank Li.

Ideja je da se osnuje poseban investicioni fond za finansiranje projekata u oblasti saobraćaja, energetike, telekomunikacija, poljoprivrede i izgradnje građevinskih objekata i drugim, a Li kaže za Tanjug da će javno-privatno partnerstvo biti jedan od modela finansiranja.

Objašnjava da će fond biti formiran kao deo globalne kineske inicijative "Pojas i put".

"Glavni fokus je na transportu, aerodromima, lukama, mostovima, komunikacijama, vodosnabdevanju i odvodnjavanju u urbanim i ruralnim područjima, snabdevanju električnom energijom, poljoprivredi i osnovnim sredstvima neophodnim za pružanje nematerijalnih proizvoda ili usluga - za nauku, obrazovanje, kulturu i zdravstvenu zaštitu", rekao je Li.

Kaže da će javno-privatno partnerstvo, kao jedan od modela, biti kombinacija kapitala i obveznica, a u razmatranju je i izlazak na berzu odnosno međunarodno tržište kapitala putem inicijalne javne ponude (IPO).

"Svrha novog modela finansiranja je postizanje veće efikasnosti, smanjenje duga kroz redukciju aktive, kao i manje javno zaduživanje za projekte i operacije na tržištu", naveo je Li.

Prema njegovim rečima, fond će biti formiran nakon što sve strane završe procedure internog odobrenja, a u međuvremenu traže odgovarajući pilot projekat u Srbiji.

Naveo je da će fond biti uspostavljen prema međunarodnim standardima i funkcionisati na transparentan i tržišno orijentisan način. Li je dodao da to znači da će fond fukcionisati kao i svi privatni investicioni fondovi u svetu.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!