Projekti

Klett, Novi Logos i Freska otvaraju platformu sa digitalnim udžbenicima za besplatno korišćenje tokom vanrednog stanja

Izdavačke kuće Klett, Novi Logos i Freska otvaraju svoju platformu sa digitalnim udžbenicima za besplatno korišćenje tokom vanrednog stanja.

Svi direktori osnovnih škola čiji nastavnici (koji predaju po reformisanom programu za prvi, drugi, peti i šesti razred osnovne škole) žele da koriste platformu sa digitalnim udžbenicima www.eucionica.rs, mogu da pošalju zahtev za formiranje digitalnih virtuelnih odeljenja na admin@eucionica.rs.

Platforma www.eucionica.rs ima ugrađen Sistem za upravljanje učenjem (LMS) koji omogućava:

• nastavnicima da formiraju virtuelno odeljenje i organizuju učenje na daljinu (zadavanje domaćih zadataka, kontrolnih zadataka, pismenih zadataka i sl.);

• praćenje rada učenika (koliko je gradiva u digitalnom udžbeniku pređeno, koliko zadataka je urađeno i sl.);

• rad na svim uređajima: desktop računarima, laptopovima, tabletima i mobilnim telefonima;

• rad na operativnim sistemima: Windows, Android i iOS;

• rad na svim internet pretraživačima.

Nalog nije vezan za jedan ili dva računara, kao što je to slučaj sa većinom ostalih platformi. Sa bilo kog računara korisnik pristupa na isti način.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!