Svet građevinarstva-nekretnina

Ko i kako plaća porez na zakup nepokretnosti?

Obveznik poreza na prihode od izdavanja nepokretnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode po osnovu izdavanja u zakup ili podzakup nepokretnost.

Ukoliko je zakupac nepokretnosti fizičko lice, porez na prihod od nepokretnosti dužan je da plati zakupodavac. U slučaju kada je zakupac pravno lice ili preduzetnik, porez na prihode obračunava i plaća to pravno lice (preduzetnik), kao porez po odbitku od svake plaćene zakupnine (član 99. Zakona). On je, takođe, dužan da zakupodavcu prilikom svake isplate kao i na kraju godine izda odgovarajući obračun.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!