Koje su kazne za osnovne prekršaje za nepoštovanje propisa o postupanju sa poslovnom dokumentacijom?

U ovom trenutku, pošto je još na snazi “Zakon o kulturnim dobrima (sl.gl.RS. 71/94)” iz 1994.godine, prekršajne kazne za privredna društva iznose 9.000 dinara ukoliko nemaju “Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, “Listu kategorija registraturskog materijala s rokovima čuvanja” , arhivsku knjigu, ukoliko njihova dokumentacija nije obezbeđena, ukoliko je izložena mogućem uništenju itd. U pripremi je novi zakon po kome će kazne za privredna društva i zakonske zastupnike biti daleko veće.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!