Koje tehnike prodaje se primenjuju u veleprodaji?

Veleprodaja sama po sebi ne koristi tehnike direktne prodaje i tehnike u kojima se fokus bazira na instiktivnoj odluci kupca. U samoj veleprodaji (ovde podrazumevamo da se radi o robi, a ne uslugama) su tehnike prodaje vrlo blisko povezane sa pregovaranjem, pa je zato ključno identifikovati koje su potrebe kupca i na njih pravilno odgovoriti. Za to se najviše koriste tehnike prodaje PAWNFAB i SPIN. U praksi, same tehnike prodaje koje se koriste, više zavise od stava, koji kompanija ima prema svojim kupcima, a mnogo manje od toga da li neku tehniku treba koristiti ili ne. Bitno je napomenuti da postoji tendencija da se tehnike prodaje koriste bez prilagođavanja konkretnoj firmi i konkretnim proizvodima i to je najveća greška koja se radi. Zbog toga je potrebno obučiti prodavce, a posebno one, koje rade veleprodaju, da koriste više različitih tehnika, od kojih će neke biti prilagođene samim proizvodima, a neke stilu samog zaposlenog, jer će na taj način najbolje moći da prilagode pristup konkretnom kupcu.

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!